Verordeningen Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2023

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum:
22-12-2022Verordeningen Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2023

De gemeenteraad van Hardenberg heeft in zijn vergadering van 6 december 2022 de Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Hardenberg 2023 en de Verordening Jeugdhulp gemeente Hardenberg 2023 vastgesteld. Deze verordeningen treden in werking op 1 januari 2023. Tegelijkertijd wordt de Verordening Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Hardenberg 2020 ingetrokken.

 

Deze verordeningen worden bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad op 21 december 2022.

 

Het betreffende gemeenteblad is te raadplegen door op de gemeentelijke website (www.hardenberg.nl) ‘Gemeente’, vervolgens ‘Organisatie’ en dan ‘Verordeningen’ aan te klikken. Vervolgens kunt u de daar (onder Bekendmaking) aangegeven link elektronisch gemeenteblad aanklikken.

 

Verder kan een papieren versie van de wijziging/verordening worden ingezien in het gemeentehuis van Hardenberg, bij de Publieksdienst. Tegen betaling van de kosten is een afschrift verkrijgbaar.

 

Hardenberg 22 december 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

Secretaris, Burgemeester,