Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum:
14-12-2022Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Hardenberg

De gemeenteraad van Hardenberg heeft in zijn vergadering van 6 december 2022 een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Hardenberg vastgesteld. Deze wijziging treedt in werking op 15 december 2022.

 

Naast redactionele verbeteringen en herstel van onvolkomenheden omvat de wijziging ook de toevoeging van twee nieuwe artikelen, met name: een artikel dat het mogelijk maakt betaalde proeverijen in slijterijen toe te staan en een artikel dat het college de mogelijkheid geeft om, op verzoek van de rechthebbende van een openbaar gebouw (zoals een school), een gebied (veelal aansluitend aan het gebouw) aan te wijzen waar het verboden is rook(gassen) te verspreiden.

 

Deze wijziging wordt bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad op 14 december 2022.

Het betreffende gemeenteblad is te raadplegen door op de gemeentelijke website (www.hardenberg.nl) ‘Gemeente’, vervolgens ‘Organisatie’ en dan ‘Verordeningen’ aan te klikken. Vervolgens kunt u de daar (onder Bekendmaking) aangegeven link elektronisch gemeenteblad aanklikken.

 

Verder kan een papieren versie van de wijziging worden ingezien in het gemeentehuis van Hardenberg, bij de Publieksdienst. Tegen betaling van de kosten is een afschrift verkrijgbaar.

 

Hardenberg 14 december 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

Secretaris, Burgemeester,