Belastingverordeningen 2023

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum:
14-12-2022Belastingverordeningen 2023

De gemeenteraad van Hardenberg heeft in zijn vergadering van 6 december 2022 de hierna genoemde verordeningen vastgesteld. Deze verordeningen treden in werking op de achtste dag na die van bekendmaking. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2023:

 

 • -

  Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2023

 • -

  Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2023,

 • -

  Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2023,

 • -

  Tarieventabel afvalstoffenheffing 2023,

 • -

  Verordening tot intrekking van de verordening hondenbelasting,

 • -

  Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2023,

 • -

  Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2023,

 • -

  Tarieventabel marktgelden 2023,

 • -

  Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2023,

 • -

  Tarieventabel parkeerbelasting 2023,

 • -

  Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting 2023,

 • -

  Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023,

 • -

  Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2023,

 • -

  Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023,

 • -

  Tarieventabel leges 2023.

 

De verordeningen worden bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad op 14 december 2022.

Het betreffende gemeenteblad is te raadplegen door op de gemeentelijke website (www.hardenberg.nl) ‘Gemeente’, vervolgens ‘Organisatie’ en dan ‘Verordeningen’ aan te klikken. Vervolgens kunt u de daar (onder Bekendmaking) aangegeven link elektronisch gemeenteblad aanklikken en dan in ieder geval de rubriek ‘Publicatiedatum’ invullen (de datum van bekendmaking) en bij de rubriek ‘Publicerende organisatie(s)’: Hardenberg.

 

Verder kan een papieren versie van de verordeningen worden ingezien in het gemeentehuis van Hardenberg, bij de Publieksdienst. Tegen betaling van de verschuldigde leges is een afschrift verkrijgbaar. Inlichtingen over de belastingverordeningen kunt u krijgen bij de medewerkers van het team Belastingen.

 

Hardenberg 14 december 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

Secretaris, Burgemeester,