Wijziging Verordening Winkeltijden Hardenberg 2014

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum:
21-09-2022Wijziging Verordening Winkeltijden Hardenberg 2014

De gemeenteraad van Hardenberg heeft in zijn vergadering van 13 september 2022 een wijziging van de Verordening Winkeltijden Hardenberg 2014 vastgesteld. Deze wijziging/verordening treedt in werking op 20 september 2022.

De wijziging van de Verordening Winkeltijden Hardenberg 2014 houdt in dat de oorspronkelijke openingstijden van supermarkten op de zondag van 13.00 tot 17.00 uur worden uitgebreid naar 10.00 tot 17.00 uur.

Deze wijziging wordt bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad op 19 september 2022..

Het betreffende gemeenteblad is te raadplegen door op de gemeentelijke website (www.hardenberg.nl) ‘Gemeente’, vervolgens ‘Organisatie’ en dan ‘Verordeningen’ aan te klikken. Vervolgens kunt u de daar (onder Bekendmaking) aangegeven link elektronisch gemeenteblad aanklikken.

Verder kan een papieren versie van de wijziging/verordening worden ingezien in het gemeentehuis van Hardenberg, bij de Publieksdienst. Tegen betaling van de kosten is een afschrift verkrijgbaar. Inlichtingen over de wijziging/verordening kunt u krijgen bij de mevrouwElsman van de afdeling Ruimtelijk Domein, telefoonnummer 0523-289556.

 

Hardenberg 21 september 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

Secretaris, Burgemeester,