Verordening Winkeltijden Hardenberg 2014

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
19-09-2022Wijzigen Verordening Winkeltijden Hardenberg 2014

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 augustus 2022;

 

gelet op Wijzigen Verordening Winkeltijden Hardenberg 2014;

 

Besluit:

 

 

 

  • 1.

    artikel 3a, lid 1, van de Verordening Winkeltijden Hardenberg 2014 als volgt te wijzigen: “Voor het in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Winkeltijdenwet vervatte verbod geldt een vrijstelling op zondag gedurende het hele jaar tussen 10.00 uur en 17.00 uur, voor supermarkten.”;

  • 2.

    te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgende op die van bekendmaking daarvan.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 13 september 2022.

De raad voornoemd,,

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste M.W. Offinga