Subsidieplafonds peuteropvang en voorschoolse educatie 2023

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum:
24-08-2022Subsidieplafonds peuteropvang en voorschoolse educatie 2023

 

 

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat op grond van art. 8 lid 1 van de Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Hardenberg 2021 de volgende subsidieplafonds voor het subsidiejaar 2023 zijn vastgesteld:

  • -

    Peuterplaatsen peuteropvang een bedrag van € 235.165,00

  • -

    Peuterplaatsen voorschoolse educatie (VE) een bedrag van € 894.905,00

Peuterplaatsen peuteropvang zijn bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Peuterplaatsen voorschoolse educatie zijn bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar met een indicatie voorschoolse educatie van de jeugdarts van de jeugdgezondheidszorg.

De bedragen zijn vastgesteld onder begrotingsvoorbehoud. Dat wil zeggen dat de gemeenteraad de begroting 2023 nog vast moet stellen.

In art. 8 lid 2 en 3 van de Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Hardenberg 2021 is de verdeling van het subsidieplafond geregeld. De regeling is te raadplegen via de link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-164532.html

Instellingen die peuteropvang en/of voorschoolse educatie aanbieden in een voorziening gevestigd in de gemeente Hardenberg kunnen een subsidieaanvraag 2023 indienen.

Instellingen die peuteropvang en/of voorschoolse educatie aanbieden in een voorziening gevestigd buiten de gemeente Hardenberg kunnen voor het deel van het aanbod dat geleverd wordt aan peuters afkomstig uit de gemeente Hardenberg eveneens voor een subsidie in aanmerking komen. Zij moeten wel kunnen aantonen dat zij voor minimaal 35% van het totale aantal peuters deze diensten leveren aan peuters afkomstig uit de gemeente Hardenberg.

Instellingen kunnen voor 1 oktober 2022 een subsidieaanvraag 2023 indienen. Voor het indienen van een aanvraag kunnen instellingen vanaf 01-09-2022 terecht op het digitale subsidieloket van de gemeente. Instellingen voor kinderopvang met een aanbod dagopvang gevestigd in de gemeente Hardenberg krijgen automatisch bericht.