Ontwerp bestemmingplan "Buitengebied Hardenberg, Tweede Blokweg ong. Schuinesloot"

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
03-11-2015Ontwerp bestemmingplan "Buitengebied Hardenberg, Tweede Blokweg ong. Schuinesloot"
Logo Hardenberg
Vanaf woensdag 4 november 2015 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Tweede Blokweg ong. Schuinesloot” gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 15 december 2015.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel tegenover Tweede Blokweg 8 en is bedoeld om de bouw van twee woningen met bijgebouw mogelijk te maken.
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van woensdag  5 november 2015 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:
  • 1.
    via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of
  • 2.
    schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Tweede Blokweg ong. Schuinesloot” 
  • 3.
    mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523.
Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.