Aanwijzingsbesluit koopzondagen 2022

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum:
09-03-2022Aanwijzingsbesluit koopzondagen 2022

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat zij op 1 maart 2022 hebben besloten, op grond van artikel 3a van de Verordening Winkeltijden Hardenberg 2014, de volgende zondagen aan te wijzen, waarop het verbod om winkels geopend te hebben niet geldt tussen 13.00 uur en 17.00 uur:

 

 • -

  Hardenberg

  • -

   1 mei 2022,

  • -

   8 mei 2022,

  • -

   15 mei 2022,

  • -

   26 juni 2022,

  • -

   10 juli 2022,

  • -

   24 juli 2022,

  • -

   7 augustus 2022,

  • -

   27 november 2022,

  • -

   11 december 2022 en

  • -

   18 december 2022.

voor zover het winkels binnen de bebouwde kom betreft.

 

 • -

  Dedemsvaart

  • -

   24 april 2022,

  • -

   29 mei 2022,

  • -

   28 augustus 2022,

  • -

   9 oktober 2022,

  • -

   6 november 2022,

  • -

   27 november 2022,

  • -

   4 december 2022,

  • -

   11 december 2022 en

  • -

   18 december 2022.

voor zover het winkels binnen de bebouwde kom betreft.

 

 • -

  Balkbrug

  • -

   27 maart 2022,

  • -

   10 april 2022,

  • -

   24 april 2022,

  • -

   15 mei 2022,

  • -

   29 mei 2022,

  • -

   12 juni 2022,

  • -

   26 juni 2022,

  • -

   3 juli 2022,

  • -

   2 oktober 2022 en

  • -

   4 december 2022.

voor zover het winkels binnen de bebouwde kom betreft.

 

 • -

  Slagharen

  • -

   6 maart 2022,

  • -

   3 april 2022,

  • -

   1 mei 2022,

  • -

   29 mei 2022,

  • -

   3 juli 2022,

  • -

   4 september 2022,

  • -

   2 oktober 2022,

  • -

   6 november 2022,

  • -

   11 december 2022 en

  • -

   18 december 2022.

voor zover het winkels binnen de bebouwde kom betreft.

 

Het besluit ligt voor ieder ter inzage in het gemeentehuis te Hardenberg en is tegen betaling van de kosten in afschrift verkrijgbaar. Inlichtingen over het besluit kunt u krijgen bij de heer D. Flokstra van de afdeling Ruimtelijk Domein (telefoon: 0523-289145).

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA te Hardenberg.

 

Hardenberg, 9 maart 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

secretaris, burgemeester,