Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
29-12-2021



Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Hardenberg

 

 

De gemeenteraad van Hardenberg heeft in zijn vergadering van 21 december 2021 een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Hardenberg vastgesteld. Deze wijziging treedt in werking op.6 januari 2022.

 

Het betreft hier voornamelijk herstel van onvolkomenheden, verduidelijkingen en aanpassingen in verband met gewijzigde wetgeving (de Alcoholwet, de Wet toeristische verhuur van woonruimte). Daarnaast wordt ook de mogelijkheid om op te treden tegen overlastgevend gebruik van middelen als lachgas verbeterd en worden enkele maatregelen toegevoegd aan de bestaande regeling voor carbidschieten op oudejaarsdag, zoals een meldingsplicht. Verder wordt verduidelijkt dat knotten en kandelaberen van bomen, wanneer dit voor de eerste maal gebeurt, vergunningplichtig is, worden alle ambtenaren van de Nationale Politie aangewezen als toezichthouders voor de APV, evenals de toezichthoudend ambtenaren in dienst van de vereniging Sportvisserij Oost-Nederland (tot nu toe gold de eerstgenoemde aanwijzing alleen voor politieambtenaren van de eenheid Oost-Nederland en was de aanwijzing voor toezichthouders in dienst van de vereniging Sportvisserij Oost-Nederland beperkt tot het winterbed van de Vecht).

 

Deze wijziging wordt bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad op 5 januari 2022.

 

Het betreffende gemeenteblad is dan te raadplegen door op de gemeentelijke website (www.hardenberg.nl) ‘Gemeente’, vervolgens ‘Organisatie’ en dan ‘Verordeningen’ aan te klikken. Vervolgens kunt u de daar (onder Bekendmaking) aangegeven link elektronisch gemeenteblad aanklikken.

 

Verder kan vanaf 6 januari 2022 een papieren versie van de wijziging worden ingezien in het gemeentehuis van Hardenberg, bij de Publieksdienst. Tegen betaling van de kosten is een afschrift verkrijgbaar.