Vaststelling tijdelijke subsidieregeling scholing VE-certificering gemeente Hardenberg 2022

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
22-12-2021Vaststelling tijdelijke subsidieregeling scholing VE-certificering gemeente Hardenberg 2022

 

 

Het college van B&W van Hardenberg heeft in zijn vergadering van 14 december 2021 de tijdelijke subsidieregeling scholing VE-certificering gemeente Hardenberg 2022 vastgesteld. De subsidieregeling treedt in werking op 15 december 2021.

 

De tijdelijke regeling voorziet in de mogelijkheid een subsidie te verlenen voor de scholing van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang tot de wettelijk verplichte certificering om te kunnen werken in de voorschoolse educatie.

 

De subsidieregeling wordt bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad op 22 december 2021. Het betreffende gemeenteblad is te raadplegen door op de gemeentelijke website (www.hardenberg.nl) ‘Gemeente’, vervolgens ‘Organisatie’ en dan ‘Verordeningen’ aan te klikken. Vervolgens kunt u de daar (onder Bekendmaking) aangegeven link elektronisch gemeenteblad aanklikken.

 

Verder kan een papieren versie van de wijziging/verordening worden ingezien in het gemeentehuis van Hardenberg, bij de Publieksdienst. Tegen betaling van de kosten is een afschrift verkrijgbaar. Inlichtingen over de wijziging/verordening kunt u krijgen bij de heer Versteeg van de afdeling Maatschappelijk Domein cluster beleid telefoon 14 0523 (algemeen)