Ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Van Rooijens Hoofdwijk 5 Dedemsvaart''

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
19-02-2020Ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Van Rooijens Hoofdwijk 5 Dedemsvaart''

Logo Hardenberg

Vanaf donderdag 20 februari 2020 ligt het ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Van Rooijens Hoofdwijk 5 Dedemsvaart'' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 01 april 2020. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Van Rooijens Hoofdwijk 5 in Dedemsvaart en is bedoeld om een woonbestemming mogelijk te maken.

Waar ter inzage?

Het ontwerpwijzigingsplan wordt met ingang van donderdag 20 februari 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • -

  digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.WBP00039-OW01

 • -

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • -

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

 • -

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze wijzigingsplan Van Rooijens Hoofdwijk 5 Dedemsvaart”.

 • -

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Hardenberg, 19 februari 2020