Rubriek: Kennisgevingen ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en Ontwerp VVGB Coevorderweg 121 De Krim

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
19-02-2020Rubriek: Kennisgevingen ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en Ontwerp VVGB Coevorderweg 121 De Krim

Logo Hardenberg

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

Op 28 januari 2020 heeft de gemeenteraad van Hardenberg een ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen opgesteld voor het legaliseren van een inpandige motorzaak op het perceel Coevorderweg 121 in De Krim.

De gemeenteraad van Hardenberg maakt bekend, dat het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen (VVGB) met ingang van 20 februari 2020 voor een ieder, gedurende zes weken tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis van Hardenberg ter inzage ligt.

Gemotiveerde schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen tegen het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen kan door een ieder tot en met 1 april 2020 worden ingediend bij de gemeenteraad van Hardenberg. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke verklaring van geen bedenkingen kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen en men belanghebbende is.

 

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg heeft op 11 februari 2020 ingestemd met de ontwerp omgevingsvergunning voor de legalisatie van de motorzaak op het perceel Coevorderweg 121 in De Krim.

Het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg maakt bekend, dat de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken met ingang van 20 februari 2020 voor een ieder, gedurende zes weken tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis van Hardenberg ter inzage ligt.

Gemotiveerde schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kan door een ieder tot en met 1 april 2020 worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Hardenberg, 19 februari 2020