Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 67a Rheezerveen’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
12-02-2020Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 67a Rheezerveen’

Logo Hardenberg

Vanaf donderdag 13 februari 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 67a Rheezerveen’ gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 25 maart 2020. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Ommerweg 67a in Rheezerveen en is bedoeld om de omzetting van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming mogelijk te maken.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 13 februari 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • -

  digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.BP00341-OW01

 • -

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • -

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

 • -

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 67a Rheezerveen”.

 • -

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Hardenberg, 12 februari 2020