Ontwerpuitwerkingsplan ‘Bransveen, fase 2’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
11-09-2019Ontwerpuitwerkingsplan ‘Bransveen, fase 2’

Logo Hardenberg

Vanaf donderdag 12 september 2019 ligt het ontwerpuitwerkingsplan ‘Bransveen, 2e fase’ gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 23 oktober 2019. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het gebied ten oosten van de bestaande woonwijk Bransveen in Dedemsvaart en is bedoeld om de bouw van ca. 95 woningen mogelijk te maken in dit gebied.

Waar ter inzage?

Het ontwerpuitwerkingsplan wordt met ingang van donderdag 12 september op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • -

  digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.UWP00004-OW01

 • -

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • -

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

   

 • -

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze uitwerkingsplan Bransveen, fase 2”.

   

 • -

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Hardenberg, 11 september 2019