Ontwerpbestemmingsplan ‘Hardenberg Centrum, Omgeving Kruserbrink, Parkweg 3a en Stationsgebied’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
11-09-2019Ontwerpbestemmingsplan ‘Hardenberg Centrum, Omgeving Kruserbrink, Parkweg 3a en Stationsgebied’

Logo Hardenberg

Burgemeester en wethouders geven op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van het feit dat het bestemmingsplan ‘Hardenberg Centrum, Omgeving Kruserbrink, Parkweg 3a en Stationsgebied’ is voorbereid. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het stationsgebied van Hardenberg, het perceel Parkweg 3a/3b in Hardenberg, het gebied Marsch Kruserbrink in Hardenberg en een strook aan de Marslaan in Hardenberg. Het bestemmingsplan betreft een actualisatie. Dat wil zeggen dat in het bestemmingsplan de huidige situatie van de vier locaties wordt vastgelegd. Dit bestemmingsplan is dan ook conserverend van karakter en is niet gericht op het mogelijk maken van (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen. Het ontwerp van het bestemmingsplan is gereed om in procedure te gaan.

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van donderdag 12 september 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Hardenberg Centrum, Omgeving Kruserbrink, Parkweg 3a en Stationsgebied’ gedurende zes weken ter inzage ligt. De laatste dag van de termijn is woensdag 23 oktober 2019.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 12 september 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • -

  digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.0000BP00329-OW01

 • -

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • -

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

   

 • -

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Hardenberg Centrum, Omgeving Kruserbrink, Parkweg 3a en Stationsgebied”.

   

 • -

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

   

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Hardenberg, 11 september 2019