Ontwerpbestemmingsplan ‘Dedemsvaart, De Maalderij 18a Dedemsvaart’ en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de bouw van 4 starterswoningen aan De Maalderij 18a, 18b, 18c en 18d in Dedemsvaart

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
04-09-2019Ontwerpbestemmingsplan ‘Dedemsvaart, De Maalderij 18a Dedemsvaart’ en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de bouw van 4 starterswoningen aan De Maalderij 18a, 18b, 18c en 18d in Dedemsvaart

Logo Hardenberg

Vanaf donderdag 5 september 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan ‘Dedemsvaart, De Maalderij 18a Dedemsvaart’ en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de bouw van 4 starterswoningen op de percelen De Maalderij 18a, 18b, 18c en 18d in Dedemsvaart. De laatste dag van de termijn is woensdag 16 oktober 2019. 

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de ‘Coördinatieverordening Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten wordt gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarom wordt nu, gelijktijdig met het ontwerp van het bestemmingsplan, een ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel De Maalderij 18a in Dedemsvaart en voorziet in de bouw van 4 starterswoningen ter vervanging van een bedrijfshal.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de bouw van 4 starterswoningen.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning worden met ingang van donderdag 5 september 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren over het bestemmingsplan met de milieueffectrapportage en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning met een zienswijze reageren:

  • 1.
  • 2.

    Schriftelijk: via een brief aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan en ontwerpvergunning De Maalderij 18a Dedemsvaart’.

  • 3.

    Mondeling: na een afspraak bij de Publieksdienst via het telefoonnummer 14 0523. 

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Hardenberg, 4 september 2019