Intrekken Verordening Sociaal Cultureel Fonds

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
30-08-2019Intrekken Verordening Sociaal Cultureel Fonds

 

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 18 juni 2019;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening Hardenberg 2018.

 

 

Besluit:

 

 

de Verordening Sociaal Cultureel Fonds met ingang van 1 januari 2020 in te trekken

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 27 augustus 2019

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste P.H. Snijders