Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg en Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
07-08-2019Wijzigen “Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg”

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 

Besluiten:

 

de “Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld op 4 december 2018, zoals nadien gewijzigd, te wijzigen/aan te vullen als volgt:

 

 • 1.

  mandaat te verlenen aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg tot het nemen van besluiten op grond van

   

  • -

   de tijdelijke subsidieregeling scholing VE-certificering gemeente Hardenberg 2019, met uitzondering van besluiten tot het vaststellen van een subsidieplafond op grond van artikel 7 lid 1 van de regeling,

 

 • met toestemming om ondermandaat te verlenen;

 • 2.

  te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op de dag volgend op die van bekendmaking daarvan.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg op 24 juli 2019.

Loco- secretaris, loco-burgemeester,

F.M. de Ruiter A.H. te Rietstap

Wijzigen Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg

 

De waarnemend Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg;

 

gelet op de 'Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, zoals nadien gewijzigd, waarbij aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg mandaten zijn verleend, met toestemming om ondermandaat te verlenen;

 

Besluit:

 

 • 1.

  ondermandaat te verlenen aan de functionarissen met functiecode 08204 tot het nemen van besluiten o.g.v. de:

  • -

   tijdelijke subsidieregeling scholing VE-certificering gemeente Hardenberg 2019, met uitzondering van besluiten tot het vaststellen van een subsidieplafond op grond van artikel 7 lid 1 van de regeling;

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op die van bekendmaking daarvan.

  

Hardenberg, 31 juli 2019

 

De waarnemend Algemeen Directeur voornoemd,

     

V.N. Gosselink-van Dijk