Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg en Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
03-07-2019Wijzigen Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg

 

De waarnemend Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg;

 

gelet op de 'Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, zoals nadien gewijzigd, waarbij aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg mandaten zijn verleend, met toestemming om ondermandaat te verlenen;

 

Besluit:

 

 • 1.

  ondermandaat te verlenen aan de functionarissen met functiecodes 08204 tot het nemen van besluiten o.g.v. de subsidieregelingen:

  • -

   ondersteuning logopedische problematiek op scholen gemeente Hardenberg 2019

  • -

   peuteropvang en voorschoolse educatie Hardenberg 2019

  met uitzondering van besluiten tot het vaststellen van een subsidieplafond op grond van artikel 8 lid 1 van de Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Hardenberg 2019;

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op die van bekendmaking daarvan.

 

Hardenberg, 26 juni 2019

De waarnemend Algemeen Directeur voornoemd,

V.N. Gosselink-van Dijk