Ontwerpbestemmingsplan ‘Hardenberg, Knarrenhof J.C.J. van Speykstraat hardenberg en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de bouw van 15 woningen op het perceel J.C.J. van Speykstraat 29 in Hardenberg’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
26-06-2019Ontwerpbestemmingsplan ‘Hardenberg, Knarrenhof J.C.J. van Speykstraat hardenberg en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de bouw van 15 woningen op het perceel J.C.J. van Speykstraat 29 in Hardenberg’

Logo Hardenberg

Vanaf donderdag 27 juni 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan ‘Hardenberg, Knarrenhof J.C.J. van Speystraat Hardenberg’ en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de bouw van 15 woningen op het perceel J.C.J. van Speykstraat 29 in Hardenberg gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 7 augustus 2019.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de ‘Coördinatieverordening Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten wordt gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarom wordt nu, gelijktijdig met het ontwerp van het bestemmingsplan, een ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan de J.C.J. van Speystraat 29 in Hardenberg en voorziet in de bouw van 15 woningen in de vorm van een zogenoemde Knarrenhof ter vervanging van een leegstaand schoolgebouw.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw van de 15 woningen op het betreffende terrein.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning worden met ingang van donderdag 27 juni 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • -

  Ontwerpbestemmingsplan: digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.0000BP00326-OW01

 • -

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • -

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of;

 • -

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Hardenberg, Knarrenhof J.C.J. van Speykstraat Hardenberg en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning bouw 15 woningen”;

 • -

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Hardenberg, 26 juni 2019