Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied Hardenberg, Hoogenweg 34, Hoogenweg’’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
26-06-2019Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied Hardenberg, Hoogenweg 34, Hoogenweg’’

Logo Hardenberg

Bij besluit van 18 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan ’’Buitengebied Hardenberg, Hoogenweg 34, Hoogenweg’’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht. Vanaf donderdag 27 juni 2019 ligt het wijzigingsplan “Buitengebied Hardenberg, Hoogenweg 34, Hoogenweg’’ met vaststellingsbesluit ter inzage. Het wijzigingsplan heeft betrekking op Hoogenweg 34 in Hoogenweg. Het wijzigingsplan is bedoeld om het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming mogelijk te maken op het perceel.

Waar ter inzage?

Het wijzigingsplan wordt met ingang van donderdag 27 juni 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • 1.

    digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.WBP00031-VG01

  • 3.

    op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Beroep

Vanaf vrijdag 28 juni 2019 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 26 juni 2019