Ontwerpbeschikking

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
29-05-2019Ontwerpbeschikking

Logo Hardenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend, dat met ingang van 3 juni 2019 voor een ieder, gedurende zes weken tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, ter inzage liggen de volgende ontwerpbeschikkingen met bijbehorende stukken:

Heemserveen

- het realiseren van een zonnepark tussen Polenweg en Kroondijk (“Heemserpoort fase 1”) (Solar Fields);

Hoogenweg

- het aanleggen van een zonnepark op de hoek Westeindigerdijk / Kanaalweg-Oost (LC Energy);

- het aanleggen van een zonnepark achter Kanaalweg-Oost 94, 95, 95i en 95a (Kronos Solar).

Gemotiveerde schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kunnen door een ieder tot en met 15 juli 2019 worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Hardenberg, 29 mei 2019