Rubriek: WET GELUIDHINDER

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overig
Publicatiedatum:
22-05-2019Rubriek: WET GELUIDHINDER

Logo Hardenberg

Onderwerp: Definitieve besluit vaststelling hogere grenswaarden

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat met ingang van 23 mei 2019 gedurende zes weken voor een ieder in het gemeentehuis in Hardenberg (Publieksdienst, Stephanuspark 1) ter inzage ligt een besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. 

Het besluit houdt verband met de realisatie van enkele woningen op de woningbouwlocatie Takens in Balkbrug. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk beroep indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hardenberg, 22 mei 2019