Ontwerpbestemmingsplan ‘Sibculo, woningbouw Kloosterterrein’ en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de bouw van 10 geschakelde woningen op de percelen Monninkshof 3 t/m 12 (doorlopend) te Sibculo

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
22-05-2019Ontwerpbestemmingsplan ‘Sibculo, woningbouw Kloosterterrein’ en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de bouw van 10 geschakelde woningen op de percelen Monninkshof 3 t/m 12 (doorlopend) te Sibculo

Logo Hardenberg

Vanaf donderdag 23 mei 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan ‘Sibculo, woningbouw Kloosterterrein’ en de ontwerpbeschikking voor de bouw van 10 geschakelde woningen op de percelen Monninkshof 3 t/m 12 (doorlopend) te Sibculo gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 3 juli 2019. 

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de ‘Coördinatieverordening Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten wordt gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarom wordt nu, gelijktijdig met het ontwerp van het bestemmingsplan, een ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied achter de woningen aan de Kerkstraat en de Grachtstraat in Sibculo en voorziet in de realisatie van maximaal 14 woningen.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning heeft betrekking op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de bouw van 10 geschakelde woningen op het betreffende terrein.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning worden met ingang van donderdag 23 mei 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • 3.

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren op het bestemmingsplan en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning met een zienswijze reageren:

 • 1.

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

 • 2.

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Sibculo, woningbouw Kloosterterrein en ontwerpbeschikking voor bouw van 10 geschakelde woningen”.

 • 3.

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523. 

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Hardenberg, 22 mei 2019