Wijzigen Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
13-05-2019Wijzigen Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg

 

De waarnemend Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg;

 

gelet op de 'Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, waarbij aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg mandaten zijn verleend, met toestemming om ondermandaat te verlenen;

 

Besluit:

 

  • 1.

    mede ondermandaat te verlenen aan de functionarissen met functiecodes 8412 (Vakspecialist B Consulent Werk B), 8413 (Vakspecialist A Projectaccountmanager) en 8414 (Vakspecialist B Accountmanager) tot het nemen van besluiten o.g.v. de Verordening re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Hardenberg;

  • 2.

    te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op die van bekendmaking daarvan.

  

Hardenberg, 9 mei 2019

 

De waarnemend Algemeen Directeur voornoemd,

     

V.N. Gosselink-van Dijk