Voorbereidingsbesluit Van Sytzamahof te Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
27-03-2019Voorbereidingsbesluit Van Sytzamahof te Hardenberg

Logo Hardenberg

Het college van Burgemeester en wethouders van Hardenberg maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat door de gemeenteraad op 26 maart 2019 een voorbereidingsbesluit is genomen voor Van Sytzamahof te Hardenberg, kadastraal aangeduid HDB01AG1283 en HDB01AG1284 (gedeeltelijk), welk gebied is weergegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.0160.VBB00008-VG01. De raad verklaard hiermee dat voor dit gebied een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit is gericht op het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen voor wat betreft het bouwen en gebruiken van het plangebied. De gemeenteraad heeft in het besluit bepaald dat het verboden is om het feitelijk en legaal aanwezige gebruik van de gronden en/of bouwwerken te wijzigen, waarbij het in ieder geval verboden is om het gebruik van de gronden en bouwwerken te wijzigen naar of geschikt te maken voor vormen van woondoeleinden.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op woensdag 27 maart 2019 en geldt voor de duur van een jaar. Het besluit is vanaf 27 maart 2019 op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, Stephanuspark 1 te Hardenberg en kan worden geraadpleegd op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0160.VBB00008-VG01) en de gemeentelijke website https://www.hardenberg.nl/inwoners/bouwen/ruimtelijke-plannen.html

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Hardenberg, 27 maart 2019