Ontwerpbestemmingsplan ‘Balkbrug, woningbouw locatie Takens’ en ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunning voor de bouw van 11 woningen op de percelen Takenshof 1 t/m 4, 19 en 20 en Meppelerweg 7,7a, 7b, 7c en 7d en 14 woningen op de percelen Takenshof 5 t/m 18 in Balkbrug

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
23-01-2019Ontwerpbestemmingsplan ‘Balkbrug, woningbouw locatie Takens’ en ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunning voor de bouw van 11 woningen op de percelen Takenshof 1 t/m 4, 19 en 20 en Meppelerweg 7,7a, 7b, 7c en 7d en 14 woningen op de percelen Takenshof 5 t/m 18 in Balkbrug

Logo Hardenberg

Vanaf donderdag 24 januari 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan ‘Balkbrug, woningbouw locatie Takens’ en de ontwerpbeschikkingen voor de bouw van 11 en 14 woningen op de bovengenoemde percelen gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 6 maart 2019. 

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de ‘Coördinatieverordening Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunningen en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten wordt gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarom wordt nu, gelijktijdig met het ontwerp van het bestemmingsplan, een ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunningen ter inzage gelegd.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Meppelerweg 7 in Balkbrug en is bedoeld om de bouw van maximaal 25 woningen mogelijk te maken op het perceel.

Omgevingsvergunning

De ontwerpbeschikkingen hebben betrekking op twee aanvragen om een omgevingsvergunning voor de bouw van 11 woningen op de percelen Takenshof 1 t/m 4, 19 en 20 en Meppelerweg 7, 7a, 7b, 7c en 7d en 14 woningen op de percelen Takenshof 5 t/m 18 in Balkbrug.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunning worden met ingang van donderdag 24 januari 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • 3.

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren op het bestemmingsplan en de ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunning met een zienswijze reageren:

 • 1.

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

 • 2.

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Balkbrug, woningbouw locatie Takens en ontwerpbeschikkingen voor bouw van 11 en 14 woningen”.

 • 3.

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523. 

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikkingen kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikkingen en men belanghebbende is.

Hardenberg, 23 januari 2019