Ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Emtenbroekerdijk 42, Bruchterveld''

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7695TV 42
Publicatiedatum:
13-03-2019Ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Emtenbroekerdijk 42, Bruchterveld''

Logo Hardenberg

Vanaf donderdag 14 maart 2019 ligt het ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Emtenbroekerdijk 42, Bruchterveld'' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 24 april 2019. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Emtenbroekerdijk 42 in Bruchterveld en is bedoeld om de sloop van een landschap ontsierende schuur van 330m2 mogelijk te maken. De schuur wordt wegbestemd in het kader van een Rood-voor-Roodregeling die elders in de provincie (op het perceel Bornsestraat 80 in Hengelo) wordt uitgevoerd.

Waar ter inzage?

Het ontwerpwijzigingsplan wordt met ingang van donderdag 14 maart 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • 3.

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • 1.

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of;

 • 2.

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze wijziging bestemmingsplan Emtenbroekerdijk 42 Bruchterveld”.

 • 3.

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Hardenberg, 13 maart 2019