Definitieve besluit vaststelling hogere grenswaarden Bruchterbeekweg 28

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overig
Publicatiedatum:
20-02-2019Definitieve besluit vaststelling hogere grenswaarden Bruchterbeekweg 28

Logo Hardenberg

[VBurgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat met ingang van 21 februari 2019 gedurende zes weken voor een ieder in het gemeentehuis in Hardenberg (Publieksdienst, Stephanuspark 1) ter inzage ligt een besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder.

Het besluit houdt verband met de ontwikkeling van het bestemmingsplan Broeklanden Zuid.

 

In de geluidzone van het bestemmingsplan ligt een woon(zorg)gebouw waarvoor een hogere waarde voor geluid moet worden vastgesteld. Dit betreft de Bruchterbeekweg 28 te Brucht.

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk beroep indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag worden ingesteld.

 

Hardenberg, 20 februari 2019