Wijzigen Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
18-02-2019Wijzigen Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg

 

De Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg;

 

gelet op de ‘Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg”, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, waarbij aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg mandaten zijn verleend, met toestemming om ondermandaat te verlenen;

 

Besluit:

 

  • 1.

    het aan de functionaris(sen) met de functiecode 7203 (Vakspecialist A Financiën) verleende ondermandaat tot het nemen van besluiten tot het aangaan van rekening courantovereenkomsten, vaste, kas- en daggeldleningen en het beleggen van overtollige gelden, en de aan dezelfde functionaris(sen) verleende ondervolmacht tot vertegenwoordiging van de gemeente m.b.t. het aangaan van rekening courantovereenkomsten, vaste, kas- en daggeldleningen en het beleggen van overtollige gelden, in te trekken;

  • 2.

    aan de functionaris(sen) met de functiecode 7201 (Beleidsmedewerker Financiën) ondermandaat te verlenen tot het nemen van besluiten tot het aangaan van rekening courantovereenkomsten, vaste, kas- en daggeldleningen en het beleggen van overtollige gelden, en aan dezelfde functionaris(sen) ondervolmacht te verlenen tot vertegenwoordiging van de gemeente m.b.t. het aangaan van rekening courantovereenkomsten, vaste, kas- en daggeldleningen en het beleggen van overtollige gelden;

  • 3.

    te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op die van bekendmaking daarvan.

  

Hardenberg, 14 februari 2019

 

De Algemeen Directeur voornoemd,

 

E.A.M.E. Friederichs