Gewijzigd Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Rheezerveenseweg ong. (naast nr. 61), Rheezerveen”

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7797HB 61
Publicatiedatum:
13-02-2019

Gewijzigd Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Rheezerveenseweg ong. (naast nr. 61), Rheezerveen”

Logo Hardenberg

Bij besluit van 29 januari 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Rheezerveenseweg ong. (naast nr. 61), Rheezerveen” vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Deze wijzigingen omvatten:

  • 1.

    Het opschuiven van het bestemmingsvlak richting huisnummer 61.

  • 2.

    Het opnemen van een bouwvlak waarbinnen het hoofdgebouw en de bijgebouwen gebouwd moeten worden. 

Vanaf donderdag 14 februari 2019 ligt het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Rheezerveenseweg ong. (naast nr. 61), Rheezerveen” met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op Rheezerveenseweg ong. (naast nr. 61) in Rheezerveen. Het bestemmingsplan is bedoeld om de bestemming te wijzigen in ‘wonen – besloten veenontginningslandschap’ om een woning in het kader van de buurtschappennota mogelijk te maken op het perceel.  

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 14 februari 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • 3.

    op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Beroep

Vanaf vrijdag 15 februari 2019 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 13 februari 2019