Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg en Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
21-01-2019

Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg en Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Hardenberg

 

Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg en

 

de burgemeester van de gemeente Hardenberg,

 

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

 

gelet op artikel 171 van de Gemeentewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3:60 tot en met 3:67 van het Burgerlijk Wetboek;

 

gelet op het Delegatie- en mandaatbesluit 2001, vastgesteld op 2 januari 2001;

 

besluiten:

 

 • 1.

  de Nadere regeling delegatie en mandaat 2001, vastgesteld op 9 januari 2001, zoals nadien gewijzigd, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, in te trekken;

 • 2.

  vast te stellen, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, de navolgende Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg:

 

 

 • 3.

  daar waar mandaten zijn verleend aan de Algemeen Directeur, deze toestemming te verlenen om ondermandaat te verlenen;

 • 4.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2019.

 

Dit besluit kan worden aangehaald als "Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg".

 

Aldus besloten in de vergadering van burge­meester en wethouders van Hardenberg, gehouden op 4 december 2018

De secretaris, De burgemeester,

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Hardenberg op 4 december 2018

de burgemeester voornoemd,

 

 

Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg

 

De Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg;

 

gelet op de Nadere regeling, delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg en de burgemeester van de gemeente Hardenberg, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, op 4 december 2018, waarin zij toestemming hebben verleend ondermandaat te verlenen;

 

besluit:

 

 • 1.

  vast te stellen het navolgende Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Hardenberg:

 

 

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2019.

 

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Hardenberg".

 

Vastgesteld op 5 december 2018 door de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg

De Algemeen Directeur,

E.A.M.E. Friederichs