Wijziging op de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio IJsselland ter aanvulling op de CAR-UWO

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
24-12-2018

Wijziging op de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio IJsselland ter aanvulling op de CAR-UWO

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland heeft op 22 november 2018, gelet op de instemming van Commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 15 november 2018, besloten de navolgende wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio IJsselland ter aanvulling op de CAR-UWO vast te stellen.

 

Na artikel 19:7 wordt het artikel 19:7:0:2 ingevoegd:

 

Artikel 19:7:0:2 Aanvullende regels woon- en verblijfsplicht

Voor de vrijwilliger die een operationele functie in de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing uitvoert, is artikel 15:1:17:1 en 15:1:17:2 eveneens van toepassing.

 

Bijlage IIe Vergoedingentabel niet-repressieve vrijwilliger

Cate-gorie

Omschrijving Categorie

Jaar- vergoeding

Uurbedrag voor oefening, cursussen en overige werkzaam- heden

Uurbedrag voor brandbe-strijding en hulp-verlening

Uurbedrag voor langdurige aanwezig- heid

 1

Niveau Aspirant Manschap:

Algemene Ondersteunende functies.

349

10,82

-

13,47

 2

Niveau Manschap A:

Functies gericht op de voorbereiding van de daadwerkelijke brandweertaak.

349

12,42

-

15,56

 3

Niveau Manschap B: Functies op het gebied van voorlichting brandveilig leven en begeleiding van specifieke werkzaamheden c.q. oefeningen.

349

13,77

-

17,23

4

Niveau bevelvoerder. Functies met een leidinggevend aspect in zich.

525

17,27

-

21,63

Peildatum 1 januari 2018

 

Bijlage IIf Beschikbaarheids- en piketvergoeding

Ambtenaren die volgens een rooster piket- en beschikbaarheidsdiensten hebben, krijgen een vast bedrag per maand conform de artikelen 3:13 en 20:1:1:1. Ambtenaren binnen hetzelfde rooster moeten evenveel diensten per jaar ingeroosterd staan. Diensten ruilen kan, mits het totaal aantal diensten gemiddeld genomen gelijk blijft. Bij de vaste bedragen is rekening gehouden met een gemiddeld aantal feestdagen per jaar en wordt uitgegaan van een arbeidsduur van 36 uur, waarbij er 36 uur verminderd zijn op het totaal aantal uren die ambtenaren beschikbaar moeten zijn. Daadwerkelijk gewerkte uren tijdens een beschikbaarheidsdienst worden niet verrekend met de piket- en beschikbaarheidsvergoeding. Bij landelijke salariswijzigingen worden de bedragen in de tabellen aangepast.

 

Tabel 1 Beschikbaarheidsvergoeding cf artikel 3:13

Personen in rooster

Beschikbaarheidsvergoeding per maand (bruto)

2

 € 376,39

3

 € 250,24

4

 € 187,42

5

 € 149,82

6

 € 124,77

7

€ 106,90

8

€ 93,51

Peildatum 1 januari 2018

 

Tabel 2 Beschikbaarheidsvergoeding crisisorganisatie cf artikel 3:13:0:1 lid 2

Personen in rooster

Beschikbaarheidsvergoeding per maand (bruto)

2

 € 607,13

3

 € 404,76

4

 € 303,57

5

 € 242,86

6

 € 202,37

7

 € 173,47

8

 € 151,78

Peildatum 1 januari 2018

 

Tabel 3 Piketvergoedingen cf hoofdstuk 20

Personen in piket

Vergoeding OVD/AGS/meetplanleider piket per maand (bruto)

Vergoeding HOVD piket per maand (bruto)

Vergoeding ACB piket per maand (bruto)

Vergoeding CVD piket per maand (bruto)

2

 864,29

 994,12

 1.129,18

 1.224,18

3

 575,02

 661,40

 751,25

 814,46

4

 430,83

 495,54

 562,87

 610,22

5

 344,45

 396,19

 450,02

 487,88

6

 286,92

 330,03

 374,86

 406,40

7

 245,86

 282,80

 321,21

 348,24

8

 215,09

 247,39

 281,00

 304,64

Peildatum 1 januari 2018