Intrekken verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
21-12-2018

Intrekken verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie Hardenberg

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2018 ;

 

Besluit :

 

  • a.

    de Verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie gemeente Hardenberg 2013, vastgesteld op 17 september 2013, in te trekken;

  • b.

    te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op die van haar bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg d.d. 18 december 2018.

 

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

F.G.S. Droste P.H. Snijders