Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, De Korte Slagenweg 1 Lutten’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7775PS 1
Publicatiedatum:
27-11-2018

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, De Korte Slagenweg 1 Lutten’

Logo Hardenberg

Bij besluit van 20 november 2018 heeft de gemeenteraad het ‘Buitengebied Hardenberg, De Korte Slagenweg 1 Lutten’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpplan ingebracht. Vanaf woensdag 28 november 2018 ligt het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, De Korte Slagenweg 1 Lutten’ met vaststellingsbesluit ter inzage.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel De Korte Slagenweg 1 in Lutten en voorziet in de omzetting van de woonbestemming in een maatschappelijke bestemming ten behoeve van een woonzorginstelling.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 28 november 2018 de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • 3.

    op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Beroep

Vanaf donderdag 29 november 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

 

Hardenberg, 27 november 2018