Ontwerpwijzigingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 32a-b, Rheezerveen''

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7797RB 32
Publicatiedatum:
13-11-2018

Ontwerpwijzigingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 32a-b, Rheezerveen''

Logo Hardenberg

Vanaf woensdag 14 november 2018 ligt het ontwerpwijzigingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 32a-b, Rheezerveen'' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is donderdag 27 december 2018.Het wijzigingsplan heeft betrekking op de percelen Ommerweg 32 a en b in Rheezerveen en is bedoeld om de bestemming te wijzigen naar een woonbestemming, de agrarische bebouwing te slopen en een rood voor rood-woning mogelijk te maken op het perceel.

Waar ter inzage?

Het ontwerpwijzigingsplan wordt met ingang van woensdag 14 november 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • 3.

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • 1.

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

 • 2.

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Ommerweg 32a-b in Rheezerveen”.

 • 3.

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Hardenberg, 13 november 2018