Uniform beleid voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019 – 2021 door de Omgevingsdienst IJsselland Vastgesteld

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overig
Postcode en huisnummer:
7772CW 5
Publicatiedatum:
13-11-2018

Uniform beleid voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019 – 2021 door de Omgevingsdienst IJsselland Vastgesteld

Logo Hardenberg

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 30 oktober 2018 het regionaal beleidsplan milieubeleid Omgevingsdienst IJsselland (OD) vastgesteld.

De gemeenten binnen de regio IJsselland en de provincie moeten gezamenlijk voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de milieutaken in de regio IJsselland voor de Omgevingsdienst IJsselland uniform regionaal VTH-beleid opstellen. De taken op het gebied van de vergunningverlening (uitvoering), het toezicht en de handhaving van omgevingsvergunningen milieu, meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer en beschikkingen in het kader van de Wet bodembescherming worden sinds 1 januari 2018 uitgevoerd door de Omgevingsdienst IJsselland.

Dit beleidsplan ziet op het uniforme regionale uitvoerings- en handhavingsbeleid voor de

taken zoals deze door gemeenten en provincie zijn ingebracht in de OD. Het is een beleidsplan op

hoofdlijnen voor de periode 2018-2021 en is door de IJssellandse gemeenten en de provincie gezamenlijk opgesteld.

De beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na publicatie. Publicatie vindt plaats op dinsdag 13 november 2018. De beleidsregel is vanaf woensdag 14 november 2018 in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg en via www.hardenberg.nl > Inwoners > Melding of vergunning.

 

Hardenberg, 13 november 2018