Ontwerpbestemmingsplan met Milieueffectrapportage en Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning “Rollepaal, Langewijk 135 Dedemsvaart”

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7701AD 135
Publicatiedatum:
23-10-2018

Ontwerpbestemmingsplan met Milieueffectrapportage en Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning “Rollepaal, Langewijk 135 Dedemsvaart”

Logo Hardenberg

Vanaf woensdag 24 oktober 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Rollepaal, Langewijk 135 Dedemsvaart’ gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 4 december 2018. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Langewijk 135 in Dedemsvaart (locatie Plukon) en het naastgelegen perceel (voormalig Wehkampterrein) en maakt de uitbreiding van Plukon mogelijk.

Pluimveeslachterij Plukon wil haar bedrijfsactiviteiten uitbreiden door de productiecapaciteit te verhogen en een verpakkingslijn te realiseren. Omdat de uitbreiding van Plukon MER-beoordelingsplichtig is, is het bestemmingsplan Plan-MERplichtig.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 een gemeentelijke coördinatieverordening vastgesteld. Deze regeling maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent, dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) kan te zijner tijd, na het doorlopen van de zienswijzenprocedure, in één keer beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar ter inzage?

Bestemmingsplan en Milieueffectrapportage

In het Milieueffectrapport (MER) worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geur, geluid, volksgezondheid, verkeer en vervoer, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken. Het MER dient samen met het eerste besluit dat in (onderdelen van) de betreffende activiteit voorziet ter inzage te worden gelegd. Het bestemmingsplan is het besluit waaraan de milieueffectrapportage procedureel gekoppeld is.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met de milieueffectrapportage met ingang van woensdag 24 oktober 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • 3.

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Omgevingsvergunning verhoging productiecapaciteit

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage voor de totale toekomstige uitbreidingsplannen ligt de ontwerp-omgevingsvergunning voor vergroting van de productiecapaciteit van 225.000 kippen per dag naar 360.000 kippen per dag ter inzage. De ontwerpbeschikking wordt met ingang van woensdag 24 oktober 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • 1.

  op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

   

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • 1.

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

 • 2.

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan/omgevingsvergunning Rollepaal, Langewijk 135 Dedemsvaart”.

 • 3.

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Hardenberg, 23 oktober 2018