Intrekken Verordening sportsubsidies gemeente Hardenberg, Subsidieverordening voor sportaccommodaties en Subsidieverordening Amateurkunstbeoefening 2008

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
03-10-2018

Intrekken Verordening sportsubsidies gemeente Hardenberg, Subsidieverordening voor sportaccommodaties en Subsidieverordening Amateurkunstbeoefening 2008

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 augustus 2018;

 

Besluit:

 

A. ....

 

B. ....

 

C. Met ingang van 1 november 2019 de volgende verordeningen in te trekken:

1. de Verordening sportsubsidies gemeente Hardenberg;

2. de Subsidieverordening voor sportaccommodaties;

3. de Subsidieverordening Amateurkunstbeoefening 2008.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg d.d. 2 oktober 2018

 

De raad voornoemd, 

 

De griiffier, De voorzitter,   

F.G.S. Droste P.H. Snijders