Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Bruchterbeekweg 28 Brucht’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7696BA 28
Publicatiedatum:
02-10-2018

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Bruchterbeekweg 28 Brucht’

Logo Hardenberg

Vanaf woensdag 3 oktober 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Bruchterbeekweg 28 Brucht’ gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 13 november 2018. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Bruchterbeekweg 28 in Brucht en is bedoeld om de bestemming te wijzigen in ‘gemengd’ om ook een woonzorgvoorziening mogelijk te maken.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 3 oktober 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • 3.

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • 1.

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

 • 2.

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Bruchterbeekweg 28 Brucht”.

 • 3.

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter

Hardenberg, 2 oktober 2018