Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Rodedijk 16 Hardenberg’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7772PH 16
Publicatiedatum:
04-09-2018

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Rodedijk 16 Hardenberg’

Logo Hardenberg

Bij besluit van 3 juli 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied Harenberg, Rodedijk 16 Hardenberg’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.Vanaf 5 september 2018 ligt dit bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Rodedijk 16 in Hardenberg Het bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van 2 woningen ter vervanging van de beëindiging van bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken op het perceel.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 5 september 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • 3.

    op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Beroep

Vanaf donderdag 6 september 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 4 september 2018