Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hardenberg Rheezerveenseweg ong. (naast nr. 61) Rheezerveen

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7796HN 4
Publicatiedatum:
28-08-2018

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hardenberg Rheezerveenseweg ong. (naast nr. 61) Rheezerveen

Logo Hardenberg

Vanaf woensdag 29 augustus 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hardenberg Rheezerveenseweg ong. (naast nr. 61) Rheezerveen gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 9 oktober 2018. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Rheezerveenseweg ong. (naast nr. 61) in Rheezerveen en is bedoeld om de bestemming te wijzigen in ‘wonen – besloten veenontginningslandschap’ om een woning in het kader van de buurtschappennota mogelijk te maken op het perceel.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 29 augustus 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • 3.

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • 1.

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

 • 2.

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Rheezerveenseweg ong. (naast nr. 61) Rheezerveen”.

 • 3.

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Hardenberg, 28 augustus 2018