Wijziging ‘Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Rheezerveenseweg 7 Heemserveen’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7796HM 7
Publicatiedatum:
28-08-2018

Wijziging ‘Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Rheezerveenseweg 7 Heemserveen’

Logo Hardenberg

Vanaf woensdag 29 augustus 2018 ligt het ontwerpwijzigingsplan ‘Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Rheezerveenseweg 7 Heemserveengedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 9 oktober 2018.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Rheezerveenseweg 7 in Heemserveen en maakt de wijziging van de agrarische bestemming naar een woonbestemming mogelijk.

Waar ter inzage?

Het ontwerpwijzigingsplan wordt met ingang van woensdag 29 augustus 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

  • 1.

    via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

  • 2.

    schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze wijzigingsplan Rheezerveenseweg 7 Heemserveen ” of

  • 3.

    mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Hardenberg, 28 augustus 2018