Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, De Korte Slagenweg 1 Lutten’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7775PS 1
Publicatiedatum:
28-08-2018

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, De Korte Slagenweg 1 Lutten’

Logo Hardenberg

Vanaf woensdag 29 augustus 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, De Korte Slagenweg 1 Lutten’ gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 9 oktober 2018. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel De Korte Slagenweg 1 in Lutten en voorziet in de omzetting van de woonbestemming in een maatschappelijke bestemming ten behoeve van een woonzorginstelling.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 29 augustus 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • 3.

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • 1.

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

 • 2.

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan De Korte Slagenweg 1 Lutten’.

 • 3.

  mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Hardenberg, 28 augustus 2018