Ontwerpwijzigingsplan  ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Broekdijk 56 Bruchterveld''

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7695TE 56
Publicatiedatum:
31-07-2018

Ontwerpwijzigingsplan  ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Broekdijk 56 Bruchterveld''

Logo Hardenberg

Vanaf woensdag 1 augustus 2018 ligt het ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Broekdijk 56 Bruchterveld” gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 11 september 2018. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Broekdijk 56 in Bruchterveld en maakt de omzetting van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming mogelijk.

Waar ter inzage?

Het ontwerpwijzigingsplan wordt met ingang van woensdag 1 augustus 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

  • 1.

    via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

  • 2.

    schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Broekdijk 56 Bruchterveld” of

  • 3.

    mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523.

Hardenberg, 31 juli 2018