Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Verlengde Broekdijk 16a Kloosterhaar

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7694TG 16
Publicatiedatum:
17-07-2018

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Verlengde Broekdijk 16a Kloosterhaar

Logo Hardenberg

Bij besluit van 3 juli 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Verlengde Broekdijk 16a Kloosterhaar vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf 18 juli 2018 ligt het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Verlengde Broekdijk 16a Kloosterhaar met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op Verlengde Broekdijk 16a in Kloosterhaar. Het bestemmingsplan is bedoeld om het wegbestemmen van de bouwmogelijkheden van dit perceel mogelijk te maken (verwijderen agrarisch bouwvlak).

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 18 juli 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • 3.

    op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Beroep

Vanaf donderdag 19 juli 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 17 juli 2018