Verordening tot wijziging van de verordening BI-zone Dedemsvaart 2012

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
22-12-2015Verordening tot wijziging van de verordening BI-zone Dedemsvaart 2012

 

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2015, nr. 1500834

 

Gelet op het verzoek van Stichting Centrummanagement Dedemsvaart;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de

 

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone centrum Dedemsvaart 2012

Artikel I De wijziging

Artikel 8, eerste lid wordt voor het jaar 2016 als volgt gewijzigd:

Artikel 8 Belastingtarief

1. De belasting bedraagt bij een waarde van:

 

 

 

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

a.

 

€ 200.000

of minder

 

€ 800

€ 815

€ 830

€ 845

€ 634

b.

meer dan

€ 200.000

doch minder dan

€ 350.000

€ 900

€ 920

€ 940

€ 960

€ 720

c.

meer dan

€ 350.000

doch minder dan

€ 450.000

€ 1.000

€ 1.020

€ 1.040

€ 1.060

€ 795

d.

meer dan

€ 450.000

doch minder dan

€ 750.000

€ 1.100

€ 1.125

€ 1.150

€ 1.175

€ 881

e.

 

€ 750.000

of meer

 

€ 1.200

€ 1.225

€ 1.250

€ 1.275

956

Artikel II Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

  • 3.

    Deze verordening kan worden aangehaald als de "Eerst wijziging verordening BI-zone Dedemsvaart 2012".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 1 december 2015.

 

De raad voornoemd,

 

De voorzitter, De griffier,

P.H. Snijders F.G.S. Droste