Ontwerp "Wijziging bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Haarweg 5 Bergentheim"

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
19-01-2016Ontwerp "Wijziging bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Haarweg 5 Bergentheim"

Logo Hardenberg

Vanaf woensdag 20 januari 2016 ligt het ontwerpwijzigingsplan “Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Haarweg 5 Bergentheim” gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 1 maart 2016.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Haarweg 5 in Bergentheim en maakt de wijziging van een agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming mogelijk.

 

Het ontwerpwijzigingsplan wordt met ingang van woensdag 20 januari 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 

zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

  • 1.

    via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

  • 2.

    schriftelijk:via de post en richt uw reactie aan: burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze wijzigingsplan Haarweg 5 Bergentheim” of

  • 3.

    mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523.