Ontwerp bestemmingsplan 'Marsch-Kruserbrink Hardenberg, fase 6'

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
26-01-2016

Ontwerp bestemmingsplan 'Marsch-Kruserbrink Hardenberg, fase 6'

Logo Hardenberg

Vanaf woensdag 27 januari 2016 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Marsch-Kruserbrink Hardenberg, fase 6’ gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 8 maart 2016

 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de Marslaan en de J.H. Prengerlaan en voorziet in de realisatie van 37 appartementen langs de Marslaan.

 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 27 januari 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

  • 1.

    via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

  • 2.

    schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan ‘Marsch-Kruserbrink, fase 6’

  • 3.

    mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.