Ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, verlegging gasleiding Slagharen-Almelo"

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
02-02-2016

Ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, verlegging gasleiding Slagharen-Almelo"

Logo Hardenberg

Vanaf woensdag 3 februari 2016 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, verlegging gasleiding Slagharen -Almelo'gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag is dinsdag 15 maart 2016.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een drietal gebieden en voorziet in de verlegging van een gasleiding.

De eerste aanpassing vindt plaats ten westen van de kern Hardenberg. Het gaat om het bestaande tracé, met een lengte van circa 2,5 kilometer, gelegen tussen de Kroondijk en de Oldemeijerweg (nabij het parkeerterrein van begraafplaats Larikshof). De tweede en derde aanpassing vinden plaats nabij de kern Mariënberg. De tweede aanpassing van het tracé bevindt zich tussen de Kanaalweg Oost (nabij het perceel Kanaalweg Oost 3) tot na de watergang (circa 200 meter) in zuidwestelijke richting. De derde aanpassing vindt plaats nabij het Gasontvangststation Beerzerveld, gesitueerd aan de Kloosterdijk (nabij het perceel Kloosterdijk 100). 

 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 3 februari 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • 1.

  digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0160.0000BP00265-OW01   

 • 2.

  digitaal op de gemeentelijke website: http://www.hardenberg.nl/wonen-leven/ruimtelijke-plannen/

 • 3.

  Op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

 

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • 1.

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

 • 2.

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, verlegging gasleiding Slagharen-Almelo”

 • 3.

  mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.